הכלבה שלי מתנשפת חזק לעיתים קרובות

א+ | א-

השאלה של אליסיה

הכלבה שלי מתנשפת חזק לעיתים קרובות מאוד. מה זה יכול להיות ומה לעשות?

נשאל ב:30.8.15

תשובתו של ד"ר ברנע

התנשפויות עשויות להיגרם ממספר רב של גורמים הן מטבולים (חילוף חומרים) או גורמים הקשורים ללב ו/או לדרכי נשימה עליונות.

כמובן כמו ברוב המיקרים בירור רפואי יכול לזהות את מקור הבעיה.

בהזמנת התור רצוי להביא גם סרטון וידאו שמראה את התופעה.

‹ שאלות נפוצות נוספות